herbestemming
  • Biltstraat 335, Utrecht
  • Abstederdijk 28, Utrecht
  • Jan van Scorelstraat 138, Utrecht
  • Schalkwijkstraat 30, Utrecht
  • Kleine Geertekerkhof 1a, Utrecht
Bij herbestemming is het net als bij restauratie als eerste van belang het bestaande gebouw goed te leren kennen. Dan kunnen daarna effectieve stappen worden gezet om de transformatie optimaal te laten slagen.