Adriaanstraat 26a, Utrecht
  • Adriaanstraat 26a, Utrecht
  • Adriaanstraat 26a, Utrecht
  • Adriaanstraat 26a, Utrecht
  • Adriaanstraat 26a, Utrecht
  • Adriaanstraat 26a, Utrecht
In Utrecht Oost is een voormalig schoolgebouw herbestemd tot 9 woningen. Het pand is al enkele keren verbouwd, als buurthuis en kinderdagverblijf. Door die verbouwingen was de structuur van het gebouw niet meer leesbaar. De indeling met middengang en naastlegen lokalen is hersteld en per lokaal is een tussenverdieping aangebracht. Hierdoor is een nieuw evenwicht ontstaan tussen de ruimtelijkheid van de hoge lokalen en de geborgenheid van de lagere ruimtes. Opdrachtgever: Avm Vastgoed bv, uitvoering: Hendrikx en Spruit - 2015.