hart
  • opdrachtgever
  • hart van het gebouw
  • speelse architectuur
  • duurzaam
  • tijdbestendig
Halverwege deze trap is rechts een bordesje aangebracht. Hier kan een piano staan. Eronder is net ruimte voor een studieplek. Herman Herzberger noemt architectuur met dergelijke toevoegingen intensieve architectuur. Rem Koolhaas gebruikt het begrip precedentloze activiteiten waartoe de architectuur mag uitnodigen.