hart
  • opdrachtgever
  • hart van het gebouw
  • speelse architectuur
  • duurzaam
  • tijdbestendig
Met tijdbestendige architectuur wordt architectuur bedoeld die na 15 jaar nog niet verjaard is. Daarom worden materialen en detailleringen die typerend zijn voor een bepaalde stijlperiode kritisch gewogen.