____________________________________________________________________________________  NIEUWSBLOK
- december 2019: start bouw 27 woningen in voormalig kantoorgebouw, Wattbaan 2, Nieuwegein
- september 2019: oplevering herbestemming voormalig schoolgebouw tot 9 luxe woningen,
  Adriaanstraat 24-1t/m9
- mei 2019: oplevering herbestemming gem. monument tot boutique-hotel, Steenweg 13
- maart 2019: oplevering herindeling gem.mon. bloemenwinkel en 5 woningen, Springweg 14 e.v.
____________________________________________________________________________________

Welkom op de site van Lukas de Jong Architectuur. Het bureau dat geen stempel drukt op uw plannen, maar meedenkt en uw wensen vertaalt in een helder ontwerp.
Wij zien architectuur als management van de ruimte, met het doel zoveel mogelijk functioneel meervoudige ruimte te bieden waarin de gebruiker zich op zijn gemak voelt. Het exterieur en de uitstraling van het pand staat ten dienste van deze uitgangspunten en wordt met veel aandacht voor de historie van de omgeving ingepast. Laatste trends worden vermeden en tijdbestendigheid nagestreefd. Hiermee bereiken we in de praktijk een maximale opbrengst van het pand en een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en aannemers.
  • Achterweg 6, Culemborg
  • Biltstraat 335, Utrecht
  • Tripkade 17, Utrecht
  • Oudegracht 279, Utrecht
  • Middelburg 1940