In Utrecht Oost zijn er voormalig schoolgebouwen herbestemd tot woningen. De panden zijn al enkele keren verbouwd. Door die verbouwingen was de structuur van het gebouw niet meer leesbaar. De indeling met middengang en naastlegen lokalen is hersteld en per lokaal is een tussenverdieping aangebracht. Hierdoor is een nieuw evenwicht ontstaan tussen de ruimtelijkheid van de hoge lokalen en de geborgenheid van de lagere ruimtes. Opdrachtgever: AvM Vastgoed en Ontwikkeling bv.