Om het ontwerpproces te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van 3D-programma’s. In een beeld of video wordt daarmee zichtbaar gemaakt hoe de ruimtes zich tot elkaar en tot de buitenruimte verhouden. Om effecten van uitbreidingen op de omgeving weer te geven kan de situatie met laser-apparatuur worden ingemeten ten behoeve van een zonnestudie volgens de gemeentelijke richtlijnen. Tot slot voert ons bureau ook bouwkundige rapportages uit.